Werbung ausblenden
     İçerik: Grammar 1112 13 14 15

Bölümler
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35

 Bölüm 11: Belirsiz Artikeller
11.1
11.2
11.3.1
11.3.2
11.3.3
Belirsiz Artikel nedir?
Belirsiz Artikel'lerin çekimi
Alıştırma 1: Uygun belirsiz Artikel'i bulunuz
Alıştırma 2: Uygun belirli ve belirsiz Artikel'i yazınız
Alıştırma 3: İsimleri çekimleyiniz

 Bölüm 12: Almanca'da olumsuzluk

12.1
12.2
12.3
12.4
12.4.1
12.4.2
12.4.3

12.5
12.5.1
12.5.2

12.6
12.7
12.8
12.9

12.10
12.10.1
12.10.2
12.10.3

12.11
12.11.1
12.11.2
12.11.3

12.12

12.13.1
12.13.2
12.13.3
12.13.4
12.13.5

Almanca'da olumsuzluk yaparken en çok kullanılan yöntemler
Olumsuz yapmanın bazı değişik yolları
Çifte olumsuzluk
keiner ve nicht ile olumsuzluk
Geçişsiz fiillerin olumsuzu (daima nicht ile)
Geçişli fiillerin olumsuzu
nicht in konumu

keinerin çekimlenmesi
keiner in sıfat olarak çekimlenmesi

keiner in isim olarak çekimlenmesi

keiner in isim ve sıfat olarak çekimlenmesi
keiner ve niemand
niemand ın çekimi
keiner in zıttı

Herbir ve herhangibir arasındaki farklar
jeder, irgendwer / irgendwen ve jeder einzelne arasında karşılaştırma
Birisi jemand, irgendjemand yada irdendwer anlamında kullanılır
Her,herbir ve herhangi bir

jeder in çekimlenmesi
jeder ve alle nin
sıfat olarak çekimlenmesi
jeder ve alle nin isim olarak çekimlenmesi
ein, kein, jede, alle çekimlerinin karşılaştırılması

Genitiv üzerine kısa bi değinme

Alıştırma 1: olumlu bu cümleleri olumsuz hale getiriniz
Alıştırma 2: doğru zamiri seçiniz
Alıştırma 3: bu cümleleri nasıl çevirirsiniz?
Alıştırma 4: bu kelimeleri belirli Artikel'lerle çekimleyiniz
Alıştırma 5: İyelik zamirlerinin doğru olanını seçiniz

   

  Bölüm 13: Bazı edatlar
13.1
13.2
13.2.1
13.3.2
13.2.3
13.3
Edat nedir?
Farklı edatlar farklı çekim gerektirirler
Akkusativ gerektiren edatlar
Dativ gerektiren edatlar
Genitiv gerektiren edatlar
Alıştırma: Bazı edatlar


 Bölüm 14: Bazı bağlaçlar
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5

14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4

14.4.5

14.6
14.6.1
14.6.2
14.6.3
14.6.4
14.6.5
14.6.6
Bağlaçlar - tanım
Bazı önemli bağlaçlar
Bazı önemli bağlaçlar - dass
Bazı önemli bağlaçlar - aber
Bazı önemli bağlaçlar - obwohl
Bazı önemli bağlaçlar - wenn
Bazı önemli bağlaçlar - damit

Fiilin cümledeki yerinin değişmesi
Fiilin cümledeki yeri değişmeden
Fiilin cümlenin sonuna gitmesi
Fiil bağlaçtan sonra gelir
Özet

Ad çekimi - tekrar


Alıştırmalar
Alıştırma 1: Artikel'lerle ad çekimi
Alıştırma 2: Belirli ve belirsiz Artikel'lerle ad çekimi
Alıştırma 3: keiner ile ad çekimi
Alıştırma 4: Olumsuzluk
Alıştırma 5: Bu cümleleri nasıl çevirirsiniz?
Alıştırma 6:Bağlaçlardan sonra fiilin konumu


 Bölüm 15: Geçmiş zaman

15.1
15.2
15.2.1
15.2.2
15.2.2.1
15.2.2.2
15.2.3

15.3
15.3.1
15.3.1.1
15.3.1.2
15.3.1.3
15.3.1.4
15.3.1.5
15.3.2
15.3.3

15.4

15.5
15.5.1

15.6
15.7
15.8

15.9.1
15.9.2
15.9.3
15.9.4
15.9.5
15.9.6
15.9.7
15.9.8
15.9.9
15.9.10

Geçmiş zaman - tanım
-dili geçmiş zaman (= Präteritum)
Zayıf fiilerin Präterituma göre çekimlenmesi
Güçlü fiillerin Präterituma göre çekimlenmesi
a) Ünlü değişikliğine uğramayan güçlü fiiller
b) Ünlü değişikliğine uğrayan güçlü fiiller
Präteritumun kullanımı

Geçmiş zaman
-dili geçmiş zamanın yapılışı
Sıfat-fiil - grup a
Sıfat-fiil - grup b
Sıfat-fiil - grup c
Sıfat-fiil - grup d
Sıfat-fiillerin yapısına ilişkin özet
Geçmiş zaman nasıl yapılır ?
Geçmiş zamanın Almanca'da kullanılışı

Duden kuralları

-mişli geçmiş zaman

-mişli geçmiş zamanın yapılışı

Geçmiş zamanın olumsuzu
/ nicht'in konumu
Özet - kelime sıralanışı
Bileşik fiiller

Alıştırma 1
: Geçmiş zamanın çekimi
Alıştırma 2: -dili geçmiş zamanda cümleler
Alıştırma 3: Präteritum'da cümleler
Alıştırma 4: -mişli geçmiş zamanda cümleler
Alıştırma 5: Düzensiz fiillerin geçmiş zamanda çekimi
Alıştırma 6: -dili geçmiş zamanda geçişsiz fiiller
Alıştırma 7: -mişli geçmiş zamanda geçişsiz fiiller
Alıştırma 8: Olumlu bu cümleleri olumsuz yapınız
Alıştırma 9: Bu cümleleri Präteritum,-dili ve -mişli geçmiş zamana göre uyarlayınız
Alıştırma 10: Bileşik fiillerin çekimlenmesi

 

Bölümler
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35
>