Werbung ausblenden
     İçerik: Grammar 1617 18 19 20

Bölümler
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35

 Bölüm 16: İyelik zamirleri
16.0
16.1
16.1.1
16.1.1.1
16.1.1.2
16.1.1.3
16.1.1.3.1
16.1.1.3.2
16.1.1.4
16.1.1.5
16.1.1.6

16.2
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.3.1
16.3.3.2
16.3.4
16.3.5
16.3.6

16.4
16.5

16.6.1
16.6.2
İyelik zamirleri - tanım
Almanca'da iyelik zamirleri
Sıfat olarak iyelik zamirleri
mein'in çekimi (1. tekil kişi)
dein'in çekimi (2. tekil kişi )
sein ve ihr'in çekimi (3. tekil kişi)
sein'in çekimi (3. tekil kişi eril )
ihr'in çekimi (3. tekil kişi dişi)
unser'in çekimi (1. çoğul kişi)

euer'in çekimi (2. çoğul kişi)
ihr'in çekimi (3. çoğul kişi)

Bütün iyelik zamirleri
İsim şeklinde olan iyelik zamirleri
mein'in çekimi (1. tekil kişi)
dein'in çekimi (2. tekil kişi)
sein ve ihr'in çekimi (3. tekil kişi)
sein'in çekimi (3. tekil kişi eril)
ihr'in çekimi (3. tekil kişi dişi)
unser'in çekimi (1. çoğul kişi)
euer'in çekimi (2. çoğul kişi)
ihre'nin çekimi (3. çoğul kişi)

İsim şeklinde olan bütün iyelik zamirleri - genel bir bakış
Bütün iyelik zamirleri

Alıştırma 1: sıfat şeklinde olan iyelik zamirleri
Alıştırma 2:
isim şeklinde olan iyelik zamirleri
 

 Bölüm 17: Dönüşlülük zamirleri
17.0 Dönüşlülük zamirleri
17.1 Dönüşlülük zamirlerinin belirtili nesne olmadan oluşturulması
17.2 Dönüşlülük zamirlerinin belirtili nesne ile oluşturulması
17.3 Dönüşlülük zamiri yada belirtili nesne / dolaylı tümleç mi?
17.4 Tartışmalar
17.5 Tartışmalar
   
17.6 Almanca'da dönüşlü fiiller

 Bölüm 18: Werden ve Sein
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

18.6
18.6.1
18.6.2
18.6.3
18.6.4
18.6.5

18.7
18.7.1

18.8.1
18.8.2
18.8.3
18.8.4
18.8.5
18.8.6
18.8.7
18.8.8
18.8.9
18.8.10
werden fiili
Description of a change
Conjugation of werden in Almanca

Distinct words of change
Condition vs. change <=> sein vs werden
Werden to form the future

Werden to form the passive voice
Comparison of the fiiller werden ve sein
Formation of passive voice in Almanca
Passive voice without özne
Comparison of the two passive voices (Vorgangs- vs. Zustandspassiv)
Alternative to passive voice in Almanca

werden to form the future II
Future to express doubts

Alıştırma 1: werden expresses changes
Alıştırma 2: passive voice (Vorgangspassiv)
Alıştırma 3: passive voice (Zustandspassiv)
Alıştırma 4: future ben ve future II
Alıştırma 5: the unknown özne: adam
Repetition Alıştırma 6: belirsiz articles
Repetition Alıştırma 7: belirli articles
Repetition Alıştırma 8: İyelik Zamirler
Repetition Alıştırma 9: compound fiiller (with edat)
Repetition Alıştırma 10: prepositions

 Bölüm 19: Conjunctive, Conditional ve Reported Speech
19.1
19.2
19.3
19.3.1
19.3.1.1
19.3.1.2
19.3.2
19.3.2.1
19.3.2.2
19.3.2.3
19.3.3
19.3.4
19.3.4.1
19.3.4.2

19.4.1
19.4.2
19.4.2.1
19.4.2.2
19.4.2.3
19.4.2.4
19.4.2.5
19.4.2.6
19.4.2.7
19.4.2.8

19.4.3
19.4.3.1
19.4.3.2
19.4.3.3

19.5
19.5.1
19.5.2
19.5.3

19.6
19.6.1
19.6.2
19.6.3
19.6.4
19.6.5

19.7.1
19.7.2
19.7.3
19.7.4
19.7.5
19.7.6
Conjunctive, conditional ve reported speech
İngilizce conditional ve Almanca conditional
Formation of Almanca conjunctive
Formation of conjunctive ben
Exception: fiil sein (to be)
Modal fiiller
Formation of conjunctive II
Conjunctive II of strong fiiller
Conjunctive II of weak fiiller
Conjunctive II of modal fiiller
Ambiguous forms
Compound tenses in conjunctive
Conjugation with a transitive fiil (modal fiil: sein)
Conjugation with an geçişsiz fiil (modal fiil: haben)

Reported speech an introduction
Conjunctive in reported speech
Rule number one
Rule number two
Rule number three
Rule number three 1/2 - conjunctive sounds weird yada is simply unknown to the speaker
Reported speech without the conjunction dass
Reported speech in questions
Confusion between conjunctive ben ve conjunctive II

Do Germans speak good Almanca?

Comparison of reported speech in İngilizce ve in Almanca
Introductory fiil is in present tense
Introductory fiil is in past tense
Summary of the comparison

Conditional phrases - an introduction
Irrealis of the past
Irrealis of the present
Realis of the present

Other uses of the conjunctive
fiiller that express hopes ve insecurities
After certain phrases conjunctive can be used
Certain bağlaçlar can be used with conjunctive
conjunctive in exclamations
conjunctive to express politeness

Alıştırma 1: conjunctive, conditional ve reported speech
Alıştırma 2: formation of conjunctives
Alıştırma 3: rules no 1, 2, 3 ve 3 1/2
Alıştırma 4: reported speech ben
Alıştırma 5: reported speech II
Alıştırma 6: reported speech III


 Bölüm 20: More Prepositions
20
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1.8
20.1.9
20.1.10
20.1.11
20.1.12
20.1.13
20.1.14
20.1.15
20.1.16
20.1.17
20.1.18
20.1.19
20.1.20
20.1.21
20.1.22
20.1.23
20.1.24
20.1.25
20.1.26
20.1.27
20.1.28
20.1.29
20.1.30
20.1.31
20.1.32
20.1.33

20.1.34
20.1.35
20.1.36
20.1.37
20.1.38
20.1.39
20.1.40
20.1.41
20.1.42
20.1.43
20.1.44
20.1.45
20.1.46
20.1.47
20.1.48
20.1.49
20.1.50
20.1.51
20.1.52
20.1.53
20.1.54
20.1.55
20.1.56
20.1.57
20.1.58
20.1.59
20.1.60
20.1.61
20.1.62
20.1.63
20.1.64
20.1.65
20.1.66
20.1.67
20.1.68
20.1.69
20.1.70
20.1.71
20.1.72
20.1.73
20.1.74
20.1.75
20.1.76
20.1.77
20.1.78
20.1.79
20.1.80
20.1.81
20.1.82
20.1.83
20.1.84
20.1.85
20.1.86
20.1.87
20.1.88
20.1.89
20.1.90
20.1.91
20.1.92
20.1.93
20.1.94
20.1.95
20.1.96
20.1.97
20.1.98
20.1.99
20.1.100
20.1.101
20.1.102

20.2
20.2.1
20.2.2

20.3
20.3.1
20.3.2

20.4.1
20.4.2
20.4.3
20.4.4
More prepositions
ab = since, from (with Dative)
abgesehen davon / abgesehen von = besides, apart
abseits = apart (with Genitiv)
abzüglich = less (with Genitiv)
an = to, at, on (with Dativ ve Akkusativ)
angesichts = before, facing (with Genitiv)
im Angesicht = before, in front of (with Genitiv)
auf = über (with Dativ)
aufgrund = thanks to, due to (with Genitiv)
aufseiten = besides (with Genitiv)
aus = from, of (with Dativ)
ausschließlich = exclusively(with Akkusativ)
außer = apart from, except (with Dativ)
außerhalb = outside of, not within (with Genitiv)
bar = bar, without (with Genitiv)
bei = by, with (with Dativ)
beiderseits = both sides (with Genitiv)
betreffs = referring to (with Genitiv)
bezüglich = referring to (with Genitiv)
binnen = within (with Dativ)
bis = until (with Dativ)
dank = thanks to (with Genitiv)
diesseits = of this side (with Genitiv)
durch = by, through (with Akkusativ)
einschließlich = inclusive (with Genitiv)
entgegen = against ( with Genitiv)
entlang = along (with Genitiv)
entsprechend = according to (with Dativ)
fern = far (with Genitiv)
für = for (with Akkusativ)
gegen = against (with Akkusativ)
gegenüber = opposite (with Dativ)
gelegentlich = to the occasion (with Genitiv)
gemäß = according to (with Dativ)
gen = towards (with Akkusativ)
halber = for (with Genitiv)
hinsichtlich = respectively (with Genitiv)
hinter = behind (with Dativ)
in = in (with Akkusativ) o with Dativ)
nach = to, towards, after (with Akkusativ)
infolge = in consequence of (with Genitiv)
inklusive = inclusive (with Genitiv)
inmitten = within (with Genitiv)
innerhalb = within (with Genitiv)
je = per (with Akkusativ)
jenseits = on the other side (with Genitivee)
kraft = through, due to (with Genitiv)
längs = along (with Genitiv)
mangels = for lack of (with Genitiv)
mit = with (with Dativ)
mithilfe = with help of (with Genitiv)
mitsamt = with, through (with Genitiv)
mittels = through (with Genitiv)
nächst = close to (with Dativ)
nahe = close to (with Dativ)
namens = with name (with Dativ)
neben = Sonraki (with Dativ)
nebst = Sonraki to, with (with Akkusativ)
nördlich von = in the north of (with Genitiv)
ob = because of (with Genitiv)
oberhalb = above (with Genitiv)
ohne = without (with Akkusativ)
östlich (von) = in the east of (with Genitiv)
per = by, per (with Akkusativ)
pro = pro, in favour of (with Akkusativ)
samt = together with (with Dativ)
seit = since, for (with Dativ)
seitab = away from (with Genitiv)
seitens = for part of (with Genitiv)
statt = instead of (with Genitiv)
trotz = despite of (with Genitiv)
über = above, across, over (with Dativ, Akkusativ)
um = at (with Akkusativ)
um ... willen = for (with Genitiv)
unbeschadet = besides (with Dativ)
unfern = near to (with Genitiv)
ungeachtet = not taking into account (with Dativ)
unter = below, under (with Dativ)
unterhalb = below (with Genitiv)
unweit = near, not far from (with Genitiv)
vermittels = due to (with Genitiv)
vermöge = due to ( with Genitiv)
via = via (with Akkusativ)
voll = full of (with Genitiv)
vonseiten = (with Genitiv)
vor = in front of (with Dativ)
vorbehaltlich = with the proviso that (with Dativ)
während = during (with Genitiv)
wegen = because of (with Dativ)
westlich (von = in the west of (with Genitiv)
wider = against (with Akkusativ)
zu = to (with Dativ)
zufolge = according to (with Dativ)
zugunsten = in favour of (with Genitiv)
zulasten = charged to (with Dativ)
zuliebe = for (somebody's sake) (with Dativ)
zuungunsten = s.o. disadvantage (with Genitiv)
zuwider = against (with Dativ)
zuzüglich = plus (with Dativ)
zwecks = with the aim (with Genitiv)
zwischen = between (with Dativ)
nach = according to (with Dativ)

fiiller with a edat
The fiil maintains its semantic value
The fiil loses its semantic value

Position of the edat
With change of the position
Without change of the position

Alıştırma 1:

Alıştırma 2:
Alıştırma 3:
Alıştırma 4:
 
Bölümler
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35
d>