Werbung ausblenden
     İçerik: Grammar67 8 9 10

Bölümler
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35

 Bölüm 6: Basit halleriyle Artikeller(yalın halde)
6.1        Basit halleriyle Artikeller(yalın halde)
6.2        Alıştırma - bu cümleleri Almanca'ya çeviriniz

 Bölüm 7: Çoğulların meydana getirilmesi

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

7.2.1
7.2.2
7.2.3

7.3
7.4
7.5

Çoğulların meydana getirilmesi
Sesli harf -e kullanarak
Sesli harf -(e)n kullanarak
Sesli harf -er kullanarak
Sesli harf -s kullanarak

Sesli harf -e kullanarak ve ünlü değişimiyle
Sesli harf kullanarak -er ve ünlü değişimiyle
Sesli harf -(e)n kullanarak ve ünlü değişimiyle

Hiçbir değişiklik olmadan
Tuhaf çoğul kelimeler
Alıştırma -Çoğulların meydana getirilmesi


 Bölüm 8: İlk cümleler

8.1        İlk cümleler
8.2        Alıştırma


 Bölüm 9: Almanca ad çekimi
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4

9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4

9.8
Ad çekimini neden kullanırız?
Belirtili nesne - Akkusativ
İyelik zamiri - Genitiv
Dolaylı tümleç - Dativ
Türkçe - Almanca arasında karşılaştırma
Ad çekiminin farklı türleri

Ad çekiminin farklı türleri - sesli harf değiştirmeden
Ad çekiminin farklı türleri - çoğulda sesli harf değişimi
Ad çekiminin farklı türleri - -s ve -en ile
Ad çekiminin farklı türleri -s ve -e ile

Alıştırmalar

Genitiv ile ilgili alıştırmalar
Dativ ile ilgili alıştırmalar
Akkusativ ile ilgili alıştırmalar
Çekime ilişkin başka sorunlar

Alıştırma - ad çekimi

 Bölüm 10: Kişi zamirleri
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
Kişi zamirleri - tanım
Kişi z amirlerinin çekimi
Belirtili nesne ve dolaylı tümlecin yeri
Cümlede öğelerin yerleri
Nesnelerin zamirlerle yer değiştirmesi
Bilinmeyen kelimeler

Alıştırma 1: bu fiilleri çekimleyiniz
Alıştırma 2: dolaylı tümleci uygun düşen zamirlerle eşleştiriniz
Alıştırma 3: uygun düşen belirtili nesneleri yazınız
Alıştırma 4: belirtili nesne ve dolaylı tümleci uygun zamirlerle eşleştiriniz
Alıştırma 5: bu cümleleri çeviriniz

Bölümler
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35