Werbung ausblenden
     İçerik: Grammar 12 3 4 5

İçerik
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35

 Bölüm 1: Önsöz
1.1           Bu sitenin amacı

 Bölüm 2: Almanca nasıl telaffuz edilir?
2.1           Almanca'nın bazı güzel özellikleri
2.2           Almanca her zaman aynı telaffuz edilmez

 Bölüm 3: Telaffuz

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.8.4
3.2.8.5
3.2.8.6
3.2.9
3.2.10
3.2.11

3.3
3.4

Almanca lehçeleri ve şiveleri
Almanca fonetik sistemi
r sesi
v ve w sesi
ä, ö, ü ünlü harfleri
sch sesi
ch sesi
ß sesi
Ünlü harf nedir?
Kısa ve uzun ünlüler
uzun i için ei
uzun a için aa
sesli harften sonra gelen h uzun sesli harf anlamına gelir
Hiçbir işaret yoksa
eğer ünlü harf ß'den sonra geliyorsa
Ünlü bir harften sonra iki ünsüz geliyorsa
ei, ai, au sesleri
z sesi
tz sesi

Almanca fonetik sisteminin özeti | ilk bölüm| ikinci bölüm | üçüncü bölüm
Bilinmeyen kelimeler| ilk bölüm | ikinci bölüm | üçüncü bölüm Bölüm 4: Temel başlıklarıyla kişi zamirleri (yalın halde)
4.1           Cümlenin öznesi
4.2           Temel başlıklarıyla kişi zamirleri (yalın halde)

 Bölüm 5: Şimdiki zamana göre fiil çekimleri
5.1          Türkçe fiil çekimleri
5.2.0       Almanca fiil çekimleri- zayıf fiiller
5.2.1       Almanca fiil çekimleri- güçlü fiiller
5.2.2       Almanca fiil çekimleri- düzensiz fiiller
5.3          Alıştırma - Almanca fiil çekimi

İçerik
Bölüm: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |26-30 | 31-35