Werbung ausblenden
     İçerik Bölüm 3 3.2.8 Almanca'da uzun ve kısa ünlüler

Önceki
Bölüm 3: Telaffuz

  3.2.8 Uzun ve kısa ünlüler

Almanca'da da tıpkı Türkçe'de olduğu gibi uzun ve kısa okunması gereken ünlüler vardır.Gelin birkaç örnek inceleyelim:

kısa ünlüler   uzun ünlüler  
  offen açık   Ofen fırın
Ass as   Aas leş
Suppe çorba   super süper
Bett yatak   Beet yastık,çiçek tarlası
Widder koç   wieder tekrar

Farkı anlayabiliyor musunuz? offen/Ofen, Ass/Aas, Bett/Beet, wieder/Widder çiftlerinde sadece tek bir fark var , o da ; ünlü harfler ya kısa yada uzun.Anlam ise tamamen farklı.Bu nedenle aradaki bu farkı bilmek çok önemlidir.Yazım dilinde ise kısa ve uzun ünlüler bazı belirgin yollarda gösterilir:

  3.2.8.1 ''ie'' uzun ''i'' için
Wiese çayır
liegen   uzanmak
wiegen tartmak

  Dikkat edin!Bazen bir ''ie'' farklı telaffuz edilebilir.
Patient hasta

  3.2.8.2 ''aa'' uzun ''a'' için
Aal yılan balığı
  Saal   salon

  3.2.8.3 sesli bir harften sonra gelen ''h'' sesi uzun bir sesli harf anlamına gelir
die Ahnen atalar
  etwas ahnen   sezmek
  aynısı ''o'' ile
ohne -sız,-siz
  Ohr   kulak
  aynısı ''e'' ile
ehrlich dürüst
  Ehre   şeref

  3.2.8.4 hiç bir işaret yoksa
Ünlü harfin kısa mı uzun mu olduğuna dair hiç bir belirti göstermeyen birçok kelime vardır.
Schaf koyun
Laden   mağaza
Frage soru

  3.2.8.5 eğer ünlü harf ß (Eszett) 'den sonra geliyorsa (bakınız 3.2.6)
Straße sokak
Stoß   itme
Muße boş zaman

  3.2.8.6 ünlü bir harften sonra iki ünsüz geliyorsa kısa okunur
immer daima
essen   yemek (yemek)
Pass pasaport
müssen zorunda olmak
Önceki